Druhy elektro revizí, které nabízíme:

 • výchozí revize elektroinstalací
 • pravidelné revize elektroinstalací
 • revize stávající elektroinstalace

Druhy objektů, kde naše firma provádí elektro revize:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • panelové domy
 • komerční objekty
 • výrobní závody

V rámci revizí elektro kontrolujeme stav:

 • rozvodových skříní
 • jističů
 • rozvodů
 • elektrických zařízení
 • tepelných zařízení
 • tepelných soustav
 • plynových kotlů
 • karem
 • plynového topen

Součástí našich služeb je:

 • vyhotovení revizní zprávy
 • písemná i foto dokumentace revize
 • potvrzení o provedení revize
 • návrh na odstranění závad
 • vypracování projektové dokumentace

Přihlášky k odběru elektrické energie

Před zřízením nového odběrného místa nebo při potřebě navýšení spotřeby u odběratelů kategorie C a D (domácnosti a maloodběratelé) je třeba předložit u pobočky ČEZ a EON “Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN”, kterou vyplňuje pouze žadatel. Tuto žádost si můžete vyzvednout buď přímo u nejbližší pobočky ČEZ, EONu nebo u nás, kde Vám pomůžeme s jejím vyplněním.

Před uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie je třeba opět předložit vyplněnou “Žádost a smlouvu na dodávku elektřiny pro zákazníka kategorie C a A”, kterou vyplňuje žadatel, vlastník (nebo správce) nemovitosti a oprávněná firma. Oprávněná firma na této žádosti potvrzuje, že připojený objekt z hlediska bezpečnosti vyhovuje všem ČSN (to musí být doloženo výchozí revizní zprávou) a že hlavní domovní vedení a elektroměrový rozvaděč vyhovuje připojovacím podmínkám ČEZu a EONu. U nás si opět můžete vyzvednout potřebný formulář, s jehož vyplněním Vám pomůžeme a který Vám v případě splnění všech výše jmenovaných podmínek potvrdíme.

Opište kód

Naše práce

Podívejte se, prosím, na naši práci v oboru elektroinstalace

Načítání…