Svým zákazníkům komplexní služby při montáži hromosvodů:

 • proměření parametrů
 • projektovou dokumentaci
 • vypracování kalkulace
 • výběr materiálu
 • dodávku materiálu
 • montáž hromosvodu
 • přepěťovou ochranu
 • výchozí revizi hromosvodu
 • periodickou i mimořádnou revizi hromosvodu
 • opravu hromosvodu
 • montážní práce, výkopové práce

Materiál používaný při montáži:

 • nerez ocel
 • hliník
 • hliníková slitina
 • měď

Správný výběr a montáž hromosvodu zajistí:

 • bezpečné uzemnění bleskového proudu a ochranu majetku

Části hromosvodu:

 • jímací zařízení
 • svody
 • uzemnění

Mezi jímací zařízení, zachycující blesk patří:

 • vodiče
 • tyče
 • mříže

Zemniče, které jsou zapuštěny v zemi a zajišťují svod výboje do země, jsou např.:

 • tyče
 • desky
 • pásky

Opište kód

Naše práce

Podívejte se, prosím, na naši práci v oboru elektroinstalace

Načítání…