• Zhotovení hromosvodu po rekonstrukci krytiny na administrativní budově společnosti MACH líhně kuřat Litomyšl – farma Janov
  • Realizace vlastního provedení, kompletní projektové dokumentace a výchozí revizní zprávy.
  • Krytina: PVC fólie
  • Termín realizace: prosinec 2016