• Zhotovení hromosvodu po rekonstrukci krytiny na budově odchovny kuřat společnosti MACH líhně kuřat Litomyšl – farma Litomyšl
  • Realizace vlastního provedení, kompletní projektové dokumentace a výchozí revizní zprávy.
  • Krytina: PVC fólie
  • Termín realizace: listopad 2016