• Porevizní opravy hromosvodu – Sociální služby města Moravská Třebová
  • Výsledkem periodické revizní zprávy bylo, že některé svody měly příliš vysokou hodnotu zemního odporu, proto bylo nutné rozebrat chodník, vytvožit nový zemnič a chodník následně poskládat do původního stavu.