• Kontrola, měření hromosvodů a následné vypracování periodických revizí pro Ministerstvo obrany České republiky (Muniční sklad Květná u Poličky)
  • Rozsah – 32 objektů.
  • Termín realizace: listopad – prosinec 2016