• Kontrola, měření hromosvodů a následné vypracování periodických revizí pro Ministerstvo obrany České republiky (Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO, Moravská Třebová)
  • Rozsah – 14 objektů.
  • Termín realizace: listopad – prosinec 2016