• Kompletní elektroinstalace v památkově chráněném objektu v Boskovicích.