• Strojený základový zemnič
  • Ukázka několika různých základových zemničů, které jsme realizovali.